Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Paikallisen Yhteistyön Määrärahoilla saadaan alkuperäisväestön äänet kuuluviin - Suomen suurlähetystö, Windhoek : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Windhoek

Embassy of Finland
2 Crohn Street (Corner of Bahnhof Street), Windhoek, Namibia
Puh. +264-61-221 355
Sähköposti: sanomat.win@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 29.2.2012

Paikallisen Yhteistyön Määrärahoilla saadaan alkuperäisväestön äänet kuuluviin

 

Suomen Windhoekin edustusto teki seurantamatkan PYM-tuella rahoitettuun Hizetjitwa Indigenous Peoples’ Organization (HIPO) – järjestöön 6-8. helmikuuta 2012.

Alkuperäisväestöjä ja heidän oikeuksiaan tukeva hanke toteutetaan Opuwossa, Luoteis-Namibiassa, joka on sekä maantieteellisesti, hallinnollisesti että kehitykseltään vaikeasti tavoiteltavissa. Samalla tavattiin myös paikallisen evankelis-luterilaisen kirkon, paikallishallinnon ja muiden sidosryhmien edustajia. Vierailu vahvisti sen, että alkuperäisväestöjen haasteet kehittyvässä yhteiskunnassa ovat suuret ja heidän ihmisoikeuksiensa tukeminen on edelleen tärkeää.

Kunenen seutu Luoteis-Namibiassa on pitkälti vuorijonojen halkomaa sekä pensaiden peittämää erämaata. Vaikeakulkuinen maasto on osaltaan vaikeuttanut alueen kehitystä ja suurin osa Kunenen asukkaista elää edelleen verrattain eristyksissä. Perinteinen maanviljely ja vaeltavien kansojen elämäntyyli luovat haasteita kestävän koulutusjärjestelmän perustamiselle ja muiden palvelujen tarjoamiselle alueen asukkaille.

Va. asiainhoitaja Anne Saloranta, projektinjohtaja Johannes Tolu, PYM-koordinaattori Marika Matengu ja kirkon projektin henkilökuntaa. Va. asiainhoitaja Anne Saloranta, projektinjohtaja Johannes Tolu, PYM-koordinaattori Marika Matengu ja kirkon projektin henkilökuntaa.

Kirkon kautta Suomi on tukenut alkuperäiskielten kehittämistä ja säilymistä, sekä lukutaidon opettamista. Opuwon evankelis-luterilaisen kirkon raamatunkäännös-projektissa toimi pitkään mm. suomalainen Ulla Nenonen, joka palasi vuoden 2011 lopussa takaisin Suomeen lähes 50 vuotta kestäneen työuran päätettyään. Nykyisin raamatunkäännös-projektissa julkaistaan alkuperäisväestön kulttuurista kertovia teoksia paikallisille kielille ja opetetaan paikallisia lukemaan. Paikallisten kielten säilymisen kannalta on tärkeää tuottaa kirjallisuutta myös alkuperäisväestöjen omilla kielillä. Tämä tukee myös kulttuuriperinnön siirtymistä sukupolvelta toiselle. 

Kunenen kuvernöörin mukaan koulutuksen kehittämisen merkitys on tärkeä koko maakunnan kehitykselle. Koulujen toimintaa vaikeuttaa kuitenkin alkuperäisväestöjen liikkuminen parempien laidunmaiden ja elinolosuhteiden mukaan sekä vanhempien haluttomuus lähettää lapsiaan kouluun. Monilla vanhemmilla ei ole omakohtaista kokemusta koulutuksen tuomasta hyödystä ja koulupukuun pukeutuva lapsi voidaankin nähdä jopa uhkana oman kulttuuriperinnön säilymiselle ja arvostukselle. Lisäksi alueen etninen kirjo sekä eriävät poliittiset suuntaukset vaikeuttavat osaltaan yhtenäisen kehityssuunnitelman laatimista.

Edustuston tukema ihmisoikeushanke Hizetjitwa Indigenous Peoples’ Organization (HIPO) – järjestön kanssa on pyrkinyt mobilisoimaan paikallisen väestön oma-aloitteellisuutta elinolosuhteiden parantamiseksi. HIPO:n tuella alueelle on perustetettu 85 kyläkomiteaa, joiden tehtävänä on nostaa esille yhteisöissä vallitsevia epäkohtia ja mahdollistaa niiden ratkaiseminen HIPO:n avustuksella. Lisäksi HIPO tekee valistustyötä alkuperäisväestöjen parissa mm. liittyen ihmisoikeuksiin, koulutuksen tärkeyteen, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.

Vierailu paikallisessa himba-kylässä valotti kyläyhteisön tasolla arkipäivän todellisuutta ja sen haasteita. Kylän johtaja toivotti suomalaiset tervetulleiksi toteamalla maailman muuttuneen yhdeksi suureksi kyläksi. HIPO on hänen mielestään osaltaan edistänyt tätä kehitystä, sillä nyt heillä on mahdollisuus kommunikoida laajemman yhteisön kanssa ja tuoda oman kulttuurinsa tarpeet ja haasteet paremmin esille myös kansallisten päättäjien keskuudessa.

Paikalliselle Himba-heimolle kehitys voi näkyä myös pelottavana muutoksena. Perinteinen pukeutumistyyli on heille tapa ylläpitää identiteettiään muuttuvassa maailmassa, mutta Namibiassa voimassa oleva koulupuku-käytäntö ei salli perinteistä pukeutumistyyliä kouluissa. Monille omavaraistaloudessa eläville perheille koulupuku on myös huomattava menoerä.

Tahtoa oppimiseen kuitenkin löytyy. Kysyttäessä kyläkomitealta, kuinka moni lukutaidottomista haluaisi oppia lukemaan, nousivat kaikkien kädet ilmaan. Lukutaito voisi parhaimmillaan edesauttaa perinteisen kulttuurin säilymistä ja dokumentointia tuleville sukupolville, sekä toimia koulutuksen puolestapuhujana. Monet kouluista sijaitsevat kuitenkin kaukana ja vaativat osittain perinteisen elämäntavan hylkäämistä.

Kuvassa HIPOn ja lähetystön väkeä.Kuvassa HIPOn ja lähetystön väkeä.

Edustuston vierailun yhdeksi keskeiseksi keskustelunaiheeksi nousi alueen järjestöjen verkostoitumisen vähäisyys. Pienille järjestöille on entistä tärkeämpää löytää muita kumppaneita yhteisten haasteiden edessä ja yhdistää voimavaroja laajemman ja kestävämmän vaikutuksen saamiseksi. Kilpailu rahoituksesta kovenee entisestään ja marginaalisten järjestöjen on vaikea päästä samalle viivalle monien kansainvälisesti verkostoituneiden järjestöjen kanssa.

Opuwossa paikallisten alkuperäisväestöjen äänenkantajana HIPOlla riittää työsarkaa. Vastassa on myös konkreettisia haasteita kuten alueen korkea työttömyys, koulujen ja terveydenhuollon resurssipula sekä kasvavana ilmiönä alkoholi-ongelmat. Vaikeista haasteista huolimatta Suomen edustuston väki koki HIPOn työn erittäin tärkeäksi, sillä se yhdistää Suomen kehityspoliittisista tavoitteista tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämisen sekä marginaalisten ryhmien huomioon ottamisen. HIPOn toiminnalla edistetään alkuperäisväestön mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin ja sitä kautta omaehtoista kehitystä.

Keskustelua projektin hyödynsaajien kanssa.Keskustelua projektin hyödynsaajien kanssa.
Tulosta

Päivitetty 29.2.2012


© Suomen suurlähetystö, Windhoek | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot