Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Angola: resemeddelande - Finlands ambassad, Windhoek : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Windhoek

Embassy of Finland
2 Crohn Street (Corner of Bahnhof Street), Windhoek, Namibia
Tel. +264-61-221 355
E-post: sanomat.win@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 29.8.2018

Angola: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Cabinda: Iaktta särskild försiktighet
Lunda Norte: Iaktta särskild försiktighet
Lunda Sul: Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Trafiken i Luanda är kaotisk och brottsligheten är hög. Risk för landminor på landsbygden.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget varierar stort mellan de olika provinserna. Brottsligheten är högst i Luanda.

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Möjligheterna att resa utanför Luanda är begränsade så det lönar sig att utreda alternativen i god tid. Nya landsvägar har tagits i bruk, men vägarna är i dåligt skick och bilresor är farliga på grund av det dåliga vägnätet och risken för landminor. Undvik att resa när det är mörkt.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Hemtransport i fall av sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan privat försäkring.

Det finns risk för kolerasmitta i Angola. Se särskilt upp för herrelösa hundar, för rabies förekommer allmänt.
Det pågår en gula febern-epidemi i Angola.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Polisen kan stoppa turister och fråga efter identitetsintyg, som man alltid ska ha med sig. Om man inte har det kan man bli tvungen att betala böter.

Homosexualitet är inte allmänt accepterat och kan leda till problem med myndigheterna. Innehav av narkotika kan leda till hårda straff. Innehav av vapen kräver vederbörliga tillstånd.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Windhoek

2 Crohn Street
(Corner of Bahnhof Street)
WINDHOEK
NAMIBIA
+264 61 221 355

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 29.8.2018


© Finlands ambassad, Windhoek | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter